Leif Pettersson, Boden

I riksdagen: Leif Pettersson

Lennart Åström, Boden

Ordförande i regionens patientnämnd: Lennart Åström

Eivy Blomdahl, Boden

I regionstyrelsen: Eivy Blomdahl

Daniel Persson, Boden

I regionfullmäktige: Daniel Persson

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter i fullmäktige: 

 1. Béatrice Öman – ordförande i socialnämnden, gruppledare
 2. Glenn Blom – ledamot i miljö- och byggnämnden, tekniska utskottet
 3. Sonia Harr – vice ordförande i fastighetsnämnden
 4. Margit Hannu-Dyrander – andre vice ordförande i kommunfullmäktige
 5. Lars Nilsson – ordförande i miljö- och byggnämnden
 6. Anna-Karin Nylund – ordförande i valberedningen, vice-ordförande BEAB
 7. Leif Pettersson – riksdagsledamot
 8. Eivy Blomdahl – ordförande i kommunfullmäktige
 9. Torbjörn Lidberg
 10. Britt-Mari Loggert-Andrén – ordförande i utbildningsnämnden
 11. Lena Goldkuhl – vice ordförande i tekniska utskottet
 12. Kurt Pettersson – ledamot i tekniska utskottet
 13. Veronica Svalenström
 14. Arne Pettersson – ordförande i överförmyndarnämnden
 15. Inger Mattsson – ledamot i kultur- och fritidsnämnden
 16. Lennart Synnergren – ledamot i utbildningsnämnden
 17. Berith Ekervhén – ledamot i utbildningsnämnden
 18. Evelina Harr – ledamot i kultur- och fritidsnämnden

 

Ersättare i fullmäktige:
Urban Sundbom
Anna-Karin Aaro
Åsa Lindström
Robert Andersson
Magdalena Ek
Johan Lund
Christina Vesterlund
Urban Nyström
Eva Westlund
Harry Hannu