Vi vill gärna att det ska vara lätt att orientera sig på vår kampanjportal.
Därför rensar vi med jämna mellanrum bort sånt som inte är dagsaktuellt.
Då hamnar det här i stället.

 

KYRKOVAL 2013

Här presenterar vi valprogrammet för Överluleå. valfolder_2013_överluleå

Här finns programmet för Gunnarsbyn. valfolder_2013_gunnarsbyn

Här har vi programmet för Edefors. valfolder_2013_edefors

Och sist men inte minst programmet för Sävast. valfolder_2013_sävast

ALLMÄNNA VAL 2014

Kandidater till uppdrag inom Bodens kommun Nomineringar till uppdrag inom Bodens kommun 2015-2018

De flesta dokument som vi lägger här är s k pdf-filer. För att läsa sådana behöver du tillgång till t ex Adobe Reader. Programmet kan hämtas gratis här.