KYRKOVALET 19 SEPTEMBER 2021

Socialdemokraternas grundläggande värderingar om alla människors lika värde, jämlikhet, solidaritet och rättvisa genomsyrar vårt arbete inom Svenska kyrkan.

Delar du Socialdemokraternas värderingar är det viktigt att du går och röstar den 19 september.

SOCIALDEMOKRATIN OCH SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan är med sin breda förankring (ca 5,7 milj medlemmar) en av samhällets många viktiga röster. Vi ser betydelsen av kyrkans deltagande i en demokratisk samhällsdialog som syftar till ett samhälle som håller ihop.

Religionsfrihet är precis som demokrati en grundläggande självklarhet men också något som ständigt måste erövras. Vi vill arbeta för en kyrka som inte utestänger någon på grund av kön, ålder, etnisk ursprung eller sexuell läggning.

Socialdemokraterna tar bestämt avstånd från religionsutövning som utestänger och kränker människor, som inte utgår från jämställda och jämlika förutsättningar. Vi vill finnas med i det goda och öppna sammanhanget där människor tillsammans kan få skapa, ge uttryck för sina drömmar, tankar och tro.

Trots välstånd och välfärd lider många människor i vårt land av fattigdom, otrygghet och diskriminering. Genom sitt diakonala arbete är kyrkan en viktig röst för dem genom att den i både ord och handling ständigt påminna om det-kristna kärleksbudskapet.

Svenska kyrkan skall finnas i hela landet men den är också en del av den världsvida kyrkan. Vårt ansvar för medmänniskan sträcker sig därför också bortom vårt eget lands gränser. Vi vill arbeta på att ACT Svenska kyrkan skall fortsätta vara en stark aktör i det internationella solidaritetsarbetet.