Val till kyrkofullmäktige i Boden

Möt våra kandidater och läs deras egna budskap inför detta viktiga val

1. Ann-Charlotte Kassberg

Jag vill ha en folkkyrkan som är jämställd och jämlik, som är fri från diskriminering och förtryck

2. Christer Carlsson

Jag som förtroendevald vill att Svenska kyrkan står upp för alla människors lika och okränkbara värde

3. Birgitta Mörk

Jag vill att kyrkans verksamhet och budskap ska vara välkomnande för alla

4. Lennart Synnergren

Jag som förtroendevald vill att Svenska kyrkan ska på demokratisk grund söka reformeras och moderniseras

5. Birgit Blombäck

Jag vill ha en kyrka för alla

6. Lars Wäppling

Jag vill att Svenska kyrkan fortsätter utvecklas till en öppen och välkomnande folkkyrka, den ska finnas till för och vara öppen för alla

7. Lisbeth Andersson

Jag vill att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som en öppen och solidarisk folkkyrka

8. Margith Hannu Dyrander

Jag vill att kyrkan även fortsatt ska vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde och rätt

9. Harry Hannu

Det går inte att skilja kyrkans liv från den värld kyrkan är satt att verka i

10. Ann-Christin Pretty

11. Gunnar Mörk

Jag vill att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som en öppen och solidarisk folkkyrka

 12. Birgitta Rensfeldt

Jag som förtroendevald vill verka för alla människors lika värde

13. Erland Johansson

Ungdomen är vår framtid. Jag vill att Socialdemokraterna ska verka för fler unga i kyrkan

14. Lis-Marie Nilsson

Jag vill att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och välkomnande folkkyrka, den ska finnas till för och vara öppen för alla

15. Kent Barkestedt

Jag vill att Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet är tillgängligt för alla och avgiftsfri

16. Jenny Hansson

17. Jan Selberg

Jag vill att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som en öppen och inkluderande folkkyrka

18. Inga-Britt Wahlström

Jag som förtroendevald vill att Svenska kyrkan står upp för alla människors lika och okränkbara värde

19. Hans Grönberg

Jag vill ha en folkkyrkan som är jämställd och jämlik, som är fri från diskriminering och förtryck

20. Emma-Maria Pretty

21. Henning Wahlström

Jag vill att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som en öppen och solidarisk folkkyrka

22. Christer Grönberg

Jag som förtroendevald vill att Svenska kyrkan vänder sig till alla, oavsett om den är svag, välartikulerad eller ordlös

23. Sven-Olov Vikström

Jag vill att Svenska kyrkan ska vara en viktig institution i en människas liv

24. Kurt Pettersson

Min grundsyn om människan stämmer väl överens med kyrkans värderingar 

25. Bernt Danielsson

Jag som förtroendevald vill bidra till att forma Svenska kyrkan i vår tid

Stifstfullmäktige

4. Lennart Åström

Jag som förtroendevald vill bidra till att forma Svenska kyrkan i vår tid