S-Kandidater till kommunfullmäktige 2018-2022

Socialdemokraterna vill att Sverige ska vara tryggt i en ny tid och att Sverige ska vara ett ledande välfärdsland i världen.

Det gäller hela landet, även i Bodens kommun. Därför vill vi fortsätta satsa på mer personal i välfärden, tryggheten och säkerheten. För oss i Bodens Arbetarekommun är det viktigare än sänkta skatter. Vi socialdemokrater är stolta över vår kommun och över den trygghet och de möjligheter den erbjuder. Men vi slår oss inte till ro – vi ser fler behov och vi är beredda att leverera lösningar. Tillsammans bygger vi det trygga välfärdssamhället och skapar det Boden där barn och ungdomar får bästa möjliga förutsättningar att forma sina livsdrömmar för framtiden!

Läs vårt valprogram 2019-2022.