Jag vill verka för ett starkt och attraktivt Norrbotten. Regional utveckling ligger varmt om hjärtat då det ger företag, föreningar och andra aktörer goda förutsättningar att växa.
Utbildning, en god hälso och sjukvård är andra hjärtefrågor.
Jag är ledamot i Framtidsberedningen och har varit ledamot i Programberedningen i Region Norrbotten. Sitter även som ersättare i kommunfullmäktige samt ersättare i Stiftelsen BodenBo