Information på regionens valsedel (kandidater från Boden):

5. Lennart Åström, 65 år
9. Daniel Persson, 41 år
22. Anna-Carin Aaro, 53 år
29, Mashalla Mawlod, 46 år
36. Eivy Blomdahl, 71 år
39. Stefan Mella, 40 år
42. Nina Huotari, 39 år
52. Julia Engström, 27 år
59. Lennart Synnergren, 59 år
63. Tomi Kovero, 39 år
67. Hans-Lennart Bruun, 54 år
71. Jim Öman, 61 år