Artiklar

http://www.nsd.se/nyheter/politiker-vill-schemalagga-daglig-rorelse-i-skolan-nm4876264.aspx (2018-07-17)

“– Daglig rörelse på schemat kan handla om promenader, lek, dans eller annan form av aktivitet. Det viktigaste är att inte sitta stilla hela dagen, säger Claes Nordmark.

Han bedömer att införandet av daglig rörelse i skolan kommer att leda till flera vinster för hela vårt samhälle.”

http://www.nsd.se/nyheter/s-vill-utreda-servicepunkt-nm4849179.aspx (2018-06-05)

– För att hela vår kommun ska leva och utvecklas måste det finnas tillgång till offentlig service i byarna och man ska inte behöva åka in till centrum för alla ärenden och tjänster. Eftersom servicepunkterna i Gunnarsbyn och Harads fungerar väldigt bra vill vi även se närmare på att inrätta en servicepunkt i Unbyn samt ytterligare på en plats i kommunen, säger Claes Nordmark, kommunalrådskandidat (S).

http://www.nsd.se/nyheter/politiker-fick-svara-pa-fragor-om-biologisk-mangfald-nm4844340.aspx (2018-05-30)

“Frågan var vad politikerna kunde göra för den biologiska mångfalden. Bodens kommun i dag saknar kommunekologer medan Skellefteå har fyra stycken. Claes Nordmark som är född ett stenkast från Gruvberget tycker det är bra att kommunen håller på att ta fram en grönstrukturprogram, som är den första genom tiderna. Den ska vara klar i höst.

– Man kan behöva se vilka grönområden vi har idag och vilka man kan behöva utveckla. Visst kanske vi behöver titta på ekologtjänster eftersom klimatfrågan blir allt viktigare”

http://www.nsd.se/nyheter/politikerna-hur-vill-ni-losa-lararbristen-nm4827441.aspx (2018-05-09)

Claes Nordmark (S):

– Lärarbristen skapar rörlighet bland lärare och vårt främsta fokus måste vara att behålla alla lärare vi har. Det gör vi bäst genom att lyssna till vad lärarna själva menar är avgörande för att se Bodens kommun som en attraktiv arbetsgivare och att agera därefter. Bristyrken ska prioriteras. Att prata om Boden som en skolkommun där lärare och elever trivs är bästa rekryteringsgrunden.

http://www.nsd.se/nyheter/vi-kommer-aldrig-ge-upp-var-demokrati-nm4823528.aspx (2018-05-01)

“Claes Nordmark, socialdemokraternas kommunalrådskandidat i valet, menade att folket i Boden har skickat ett tydligt budskap att det i Boden och Norrbotten inte finns plats för “den vidriga ideologi som nazismen är”.

– Vi kommer aldrig att ge upp vår demokrati, som bygger på respekt, öppenhet och mänskliga rättigheter. Men den här demokratiska värdegrunden bygger vi vårt samhälle, som vi vill ha. Av djupet av mitt hjärta tackar jag varmt alla som är här idag. Det är viktigt att vi tillsammans står upp mot krafter som försöker splittra oss.”

Pressmeddelanden inför valet 2018

Pressmeddelande – Utred servicepunkt i Unbyn (S) 180601

Pressmeddelande – S vill stärka kulturen i Boden 180607

Pressmeddelande Socialdemokraterna – Inför daglig rörelse på schemat i grundskolan 180704

Pressmeddelande S – vallöfte algbekämpning 180709

Pressmeddelande – Nordström och Nordmark strategi elintensiva näringar 180713