Margith Dyrander, kommunalrådskandidat Claes Nordmark, Julia Engström och Eivy Blomdahl

(Fastställd på arbetarekommunens årsmöte den 26 mars 2018)

Nu är svensk ekonomi stark och vi har fått fart på jobben. Socialdemokraternas mål är ett Sverige där alla som har möjlighet jobbar och bidrar. Ett Sverige och en Bodens kommun där alla ska kunna leva på sin lön. De flesta svenskfödda har arbete, men vissa grupper har det svårare. Ungdomar utan gymnasieutbildning. Människor med funktionsnedsättning. Nya svenskar. I Bodens kommun utvecklar vi nya lösningar för att samordna resurser som leder till utbildning, erfarenheter och jobb. Det är vårt sätt att i vardagen verka för människors delaktighet i samhället, samtidigt som vi verkar mot rasism, utslagning och utanförskap. Vi arbetar dessutom ständigt målmedvetet med att skapa bättre förutsättningar för företagandet i vår kommun, det är viktigt för jobben och tillväxten.

Sara Johansson, Lennart Synnergren, Sara Bruun och Kurt Pettersson

Hela Sverige behöver kraftsamla kring dagens stora samhällsproblem med en välfärd som inte levererar och en växande otrygghet. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjlig. Vi ska framåt tillsammans. I Bodens kommun värnar vi den som behöver stöd, samtidigt som vi bistår den som vill utveckla och utvecklas. Vi skapar mötesplatser där tankar och människor kan växa. Vi bygger trygga offentliga platser. Vi bygger blandade bostadsområden där människor med olika bakgrund kan leva och där den som sökt sig till Sverige också kan etablera sig i samhället. Och vi samverkar genom den kommunala organisationen med polisen för att arbeta mot kriminalitet inom Bodens kommun. Här gäller svensk lag, lika för alla. Rättssäkerhet är grundläggande för trygghet.

Beatrice Jarblad, Mikael Midbjer, Arne Pettersson och Béatrice Öman

Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas. Sverige och Bodens kommun byggdes stundtals i kamp, men även i ömsesidig respekt och samverkan. Vi skapade en modell med generell välfärd med hög kvalitet för alla, med ordning och reda på arbetsmarknaden, med ekonomisk styrning och fokus på tillväxt lika väl som fördelning av välståndet. Det blev en modell för dialog och överenskommelser som har fungerat i snart 100 år och som har byggt ett av världens bästa länder att leva i. Den har gett trygghet, framtidstro och försörjningsmöjligheter. Den modellen vill vi utveckla med nya former för medborgardialoger som ger fler möjlighet att påverka sitt samhälle och sin vardag.

Läs vidare: våra huvudpunkter i årets val.