Ann-Charlotte Kassberg, 52 år, Boden, kommunfullmäktigekandidat (20)

Jag är en engagerad bodensare som brinner för frågor som handlar om en fortsatt utveckling av välfärden i Norrbotten och i övriga Sverige. Jag bor i hus utanför Boden tillsammans med min man och har två vuxna barn och två barnbarn. Är utbildad arbetsterapeut och har alltid varit intresserad av frågor som berör förbättring och utveckling, till nytta för medborgare och medarbetare. Sedan 2015 arbetar jag som förbättringsstrateg vid Region Norrbotten och är även adjungerad lektor vid Luleå Tekniska Universitet. Jag är också projektledare inom ett EU-finansierat projekt som handlar om utveckla en modell för samordnad vård. Jag är även fackligt engagerad och är ledamot i Sveriges arbetsterapeuters etiska råd och stipendiefond.

Min politiska drivkraft handlar om att värna välfärden och allt det som min generation har vuxit upp med och därmed tar för givet. Att alla människor ska ha rättvisa och jämlika livsvillkor oavsett kön, ålder eller andra faktorer anser jag vara en viktig uppgift för politiken. Ett gott omhändertagande av människor, som av olika anledningar väljer att bosätta sig i Norrbotten, ser jag som viktig uppgift för att säkerställa den framtida arbetskraften inom välfärdsyrken.